Royal Delivery BlogBlog
Royal Delivery RestaurantsZone Antwerpen
Royal Delivery Account   of  Registreer  of  

Algemene Voorwaarden

laatst bijgewerkt op 29/05/2012


Algemene voorwaarden ten aanrichte van de klant


Bij plaatsing van een bestelling verklaart de klant zich volledig akkoord met de huidige algemene voorwaarden, eenzijdig opgesteld door Royal Delivery BVBA.
Royal Delivery behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden alsook zijn productenaanbod te allen tijde te wijzigen.
De klant zal steeds de algemene voorwaarden kunnen opvragen via www.royaldelivery.be.

1. Producten en service

De afrekening en betaling van de bestelling bewijst meteen de aanvaarding van de geleverde producten en service door de klant. Vanaf dat moment zullen de goederen niet teruggenomen noch verwisseld worden. Het aanvaarden van een levering houdt de betaling hiervan in.

Een online bestelling dient minstens 12 uur op voorhand geannuleerd te worden, indien dit niet gebeurd, dient de klant 50% van de prijs van de bestelling te betalen.

Klachten over de kwantiteit of kwaliteit van de maaltijden/dranken worden automatisch doorgegeven aan de betrokken partner. Indien de klant een gegronde klacht heeft omtrent de kwaliteit van de geleverde producten, moet Royal Delivery hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden. In samenspraak met het desbetreffende restaurant, zal Royal Delivery kunnen beslissen de klant een nieuw gerecht aan verminderd tarief aan te bieden.

Verwarming van producten is enkel toegestaan indien uitdrukkelijk vermeld op de verpakking. In andere gevallen is Royal Delivery niet verantwoordelijk voor het opwarmen van geleverde producten.

Royal Delivery verbindt zich ertoe alles, binnen haar macht, in het werk te stellen om warmte- of smaakverlies van de aangeboden producten te voorkomen. Het is daarbij aangeraden de producten onmiddellijk na levering te verbruiken/gebruiken. Royal Delivery is niet verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die voortvloeien uit de consumptie van de geleverde producten.

De verantwoordelijkheid van Royal Delivery zal onder geen beding de verantwoordelijkheid van de aangesloten partners, vertegenwoordigd door Royal Delivery, vervangen.

De foto's en illustraties op onze website en in onze catalogus zijn niet bindend.

2. Bestelling en levering

De klant kan bestellen van maandag tot vrijdag van 11u00 tot 13u30 en van 17u30 tot 22u00, en op zaterdag, zondag en feestdagen van 17u30 tot 22u00. Bestellingen kunnen echter slechts uitgevoerd worden naargelang de openingsuren van de aangesloten partners van Royal Delivery. De vereiste informatie zal steeds te vinden zijn op www.royaldelivery.be. De nummering van de producten op voornoemde website komen niet steeds overeen met de nummering die de betrokken partners hanteren.
De aangegeven leveringstermijn van 60 minuten is louter indicatief en geldt enkel voor levering in de gemeenten met postcode 2000, 2018, 2060 en 2140. In andere gevallen is deze leveringstermijn niet van toepassing. Royal Delivery is niet verantwoordelijk voor een laattijdige levering die haar oorzaak vindt in omstandigheden onafhankelijk aan de wil van de koerier.
Bij afwezigheid van de klant op het moment van de levering, zal een tweede leveringsbijdrage aangerekend worden. Dit principe geldt onverminderd een vroegtijdige levering.
Indien de door de klant verstrekte informatie onvolledig of foutief blijkt te zijn zal Royal Delivery alle aansprakelijkheid omtrent een fout of vertraging in de levering afwijzen. Ook ingeval van fysieke onbereikbaarheid van het opgegeven adres voor het bezorgen van de bestelling is Royal Delivery niet aansprakelijk voor onvoltooide levering.
Ingeval van een bijkomende bestelling van aanvullende producten behoudt Royal Delivery zich het recht een extra leveringsbijdrage aan te rekenen.
Royal Delivery is tevens gerechtigd een bestelling voor minder dan € 20 te weigeren.
Het is de klant slechts toegestaan per bestelling producten te kiezen van maximaal twee verschillende partners. Indien zulks het geval is moet daarbij de bestelling minstens € 50 bedragen. Er zal dan ook een dubbele leveringskost aangerekend worden. Royal Delivery verzekert geen gelijktijdige levering van producten afkomstig van twee verschillende partners wanneer deze één bestelling uitmaken.

3. Verkoopprijzen

De prijzen zoals aangegeven op de website en in de catalogus kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. Zij zijn onderworpen aan de wettelijk verplichte BTW-tarieven en kunnen in functie van deze tarieven herzien worden. Alle nieuwe lasten en belastingen die wettelijk ontstaan, of elke wijziging van de huidige lasten en belastingen leiden automatisch tot een aanpassing van de prijs.
De gefactureerde prijzen zijn die welke van kracht zijn op het moment van de bestelling.
Het totaal bedrag van de bestelling vertegenwoordigt de som van de afzonderlijke goederen zoals aangegeven op de website en in de catalogus, vermeerderd met een vaste leveringsbijdrage naargelang de gemeente waarin geleverd dient te worden, zoals wordt weergegeven op de pagina leveringszones.

4. Betaling

Betalingswijzen:

Betalingen kunnen geldig geschieden hetzij op het moment van de levering in contanten (cash, maaltijdcheques), hetzij op het moment van de bestelling via de website (Bancontact/Mister Cash, Visa, Mastercard, Maestro, Paypal) onder voorbehoud van aanvaarding door uw bank- en/of betaalinstelling. Elektronische maaltijdcheques worden tot op heden nog niet aanvaard als betalingswijze door Royal Delivery.

Indien een factuur wordt gevraagd voor betaling van de bestelling dient u, uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt, deze binnen de 7 werkdagen te betalen. Het contesteren van een factuur dient te gebeuren binnen een termijn van 2 werkdagen.

Een volledige betaling van de bestelling is vereist. Wij raden u aan gepast te betalen, indien u betaalt in contanten. Om veiligheidsredenen hebben onze bezorgers een minimum aan wisselgeld bij zich, dit bedraagt maximum 20 euro.

Royal Delivery behoudt zich het recht bepaalde betalingswijzen of de bestelling van een klant te weigeren. Slechts onder zeer specifieke omstandigheden kunnen betalingen gebeuren via overschrijving, hieraan worden bepaalde voorwaarden gekoppeld. Onder meer het ondertekenen van een bewijs van afgifte zal ook gevraagd worden. Royal Delivery behoudt zich steeds het recht een bestelling te weigeren, die gebeurt op basis van overschrijving.

Privacybeleid


Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan de klant steeds persoonlijke gegevens in het bezit van Royal Delivery opvragen.
Royal Delivery verbindt zich ertoe alles, binnen haar macht, in het werk te stellen om het privé-leven van zijn leden en bezoekers te beschermen.
Het opvragen van persoonlijke inlichtingen door Royal Delivery gebeurt in het kader van haar activiteiten. De informatie zal onder geen beding doorgegeven worden aan andere organisaties.
Door de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden gaat de klant ermee akkoord van Royal Delivery of zijn partners gebeurlijke informatie omtrent hun producten en diensten te ontvangen.
De klant kan op elk moment de uitschrijving, verwijdering of wijziging van al haar persoonlijke gegevens vragen.

Disclaimer


Royal Delivery is een product van Royal Delivery BVBA en haar partners en content providers. De informatie op royaldelivery.be is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van royaldelivery.be zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Royal Delivery BVBA is uitdrukkelijk verboden.
Alle rechten, waaronder het auteursrecht, zijn aan Royal Delivery BVBA voorbehouden. Het is niet toegestaan berichten of andere informatie over te nemen c.q. te publiceren zonder toestemming van Royal Delivery BVBA.
Royal Delivery BVBA spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.
Royal Delivery BVBA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door royaldelivery.be op welke manier dan ook. Zet- en typefouten en wijzigingen in prijs en uitvoering van artikelen en diensten zijn onder voorbehoud.Sluiten
Contact Contact Contact Account